REHABILITACJA DZIECIRehabilitacja pacjentów z wadami postawy ciała opiera się na indywidualnym podejściu do każdej osoby i obejmuje:

 • wywiad z rodzicami i dzieckiem w celu uzyskania informacji o rozwoju dziecka, przebytych jednostkach chorobowych, jego nawykach, aby określić przyczynę wystąpienia wady postawy,
 • ocenę funkcjonalną pacjenta, badanie postawy ciała, testy siły i elastyczności mięśni,
 • analizę zdjęć rtg kręgosłupa i badań dodatkowych,
 • terapię opartą na indywidualnie dobranych do każdego pacjenta ćwiczeniach, uwzględniając przy tym wiele czynników m.in.: płeć, wiek, możliwości ruchowe pacjenta, rodzaj i stopień zaawansowania wady,
 • terapię w gabinecie (PNF, terapia powięziowo-mięśniowa, poizometryczna relaksacja mięśni),
 • instruktarz ćwiczeń domowych dla pacjenta,
 • edukację rodziców i dziecka o czynnikach środowiskowych, które mogą przyczyniać się do pogłębiania wady postawy oraz instruktaż jak zapobiegać dalszemu rozwojowi wady przez modyfikację nieprawidłowych elementów dnia codziennego.

Prowadzona przez nas rehabilitacja opiera się na świadomym i czynnym udziale pacjenta w wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych. Głównymi celami terapii jest likwidacja powstałych napięć i zaburzeń równowagi mięśniowo-powięziowej, a także odbudowanie prawidłowych nawyków ruchowych.

Bardzo ważne w procesie korygowania postawy ciała jest uświadomienie pacjentowi patologicznych nawyków dnia codziennego i nauka przyjmowania skorygowanej postawy ciała.

Terapia wad postawy dostosowana jest indywidualnie do każdego dziecka uwzględniając przy tym wiele czynników m.in.: płeć, wiek, możliwości ruchowe pacjenta, rodzaj i stopień zaawansowania wady. Dlatego dla naszych małych pacjentów przygotowaliśmy różny czas trwania terapii (od 30 min do 60 min), tak aby leczenie było najbardziej efektywne.


TERAPIA WADY POSTAWY U DZIECI

Wady postawy dotyczą dzieci już od najmłodszych lat. Im wcześniej zostanie rozpoczęta korekcja i zostaną wprowadzone zdrowe nawyki, tym większa szansa na całkowite wyleczenie przy zminimalizowaniu czasu terapii.

Dbałość o właściwą postawę ciała powinna rozpocząć się już we wczesnym dzieciństwie. To najlepszy czas na usunięcie asymetrii lub powstałych napięć mięśniowych. Postępowanie takie pozwoli na harmonijny rozwój ruchowy dziecka.

W naszym klubie leczymy m.in.:

 • skoliozę,
 • wady kręgosłupa (plecy okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie),
 • wady klatki piersiowej (klatka piersiowa kurza i lejkowata),
 • wady kolan (kolana koślawe, szpotawe)
  wady stóp (stopa płaska, płasko-koślawa).

Podstawową kwestią w leczeniu wad postawy u dzieci jest jak najwcześniejsze ich rozpoznanie i wdrożenie właściwej terapii.

Należy pamiętać, że jakakolwiek zwłoka w rozpoczęciu leczenia wady postawy u dziecka może doprowadzić do jej utrwalenia lub nawet pogłębienia, czego skutki są często nieodwracalne.

W konsekwencji wyeliminowanie wady staje się trudniejsze, wymaga więcej czasu i wysiłku (dziecka, rodziców i terapeutów).

Nierozpoznane i nieleczone wady postawy, zwykle prowadzą do licznych powikłań, zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dodatkowo nasi fizjoterapeuci prowadzą grupową gimnastykę korekcyjną z elementami integracji sensorycznej:

 • Gr. 1 (4-7 lat) – poniedziałek i czwartek 18:00
 • Gr. 2 (8-12 lat) – poniedziałek i czwartek 19:00